Studentensociëteit de Bolleboos aan de Schoolstraat wordt op zeer korte termijn gesloten indien sprake blijft van overtredingen. 

Dat meldt de gemeente Breda in een brief aan het bestuur van de Bolleboos. Daarnaast moet het bestuur binnen zes weken zesduizend euro aan verbeurde dwangsommen betalen.

De gemeente heeft de sociëteit in het verleden vaker dwangsommen opgelegd en zelfs een keer gesloten, maar zonder resultaat. Op vrijdag 15 en dinsdag 26 januari hield een toezichthouder van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geluidsmetingen en er bleek wederom sprake van een overtreding.

Het bestuur moet donderdag om 13.00 uur aanwezig zijn in het gebouw aan de Schoolstraat. Daar wordt het huisreglement besproken, een rondgang gemaakt en de inrichting geïnspecteerd. Ook worden de te nemen maatregelen besproken en krijgt het bestuur de kans te vertellen hoe hij denkt een einde te kunnen maken aan de ‘situatie’.

In de brief schrijft de gemeente: ‘Als u de bedrijfsvoering niet op hele korte termijn aanpast gaan wij de Bolleboos sluiten of vergaande andere maatregelen nemen om de omwonenden en het milieu te beschermen.’ De gemeente overweegt maatregelen zoals het verplicht stellen van een toegangssluis voor bezoekers en het intrekken van de drank- en horecavergunning.