De winkelleegstand in Breda is in 2015 met meer dan 20 procent afgenomen ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit de Economische Barometer Breda. Dit jaarlijks onderzoek geeft de stand van zaken van de plaatselijke economie weer.

De afname volgt op jaren van leegstandstoename. Van 33.900 m2 in april 2013 ging het aantal niet ingevulde vierkante meters winkelruimte naar 43.150 m2 eind 2014. In 2015 is de Bredase winkelleegstand gedaald naar 34.166 m2 (205 panden), een daling van ruim 20 procent.                      

“Met een leegstand van 8,2% blijft de winkelleegstand nog hoog”, aldus het onderzoek, dat gedaan wordt door de gemeente Breda, de Rabobank en Avans Hogeschool.

In vergelijking met de leegstand van gemeenten met meer dan 175-duizend inwoners ligt de Bredase winkelleegstand in 2015 2,5 procentpunt lager, becijferen de onderzoekers.

Toch is de daling van 20% niet niet per se reden voor hallelujah. Want als de leegstandscijfers in historisch perspectief worden geplaatst, blijkt de Bredase winkelleegstand tussen 2009 en 2014 verdubbeld.

Het aantal verkooppunten is in 2014 in Breda verder gedaald naar 1.390 winkels (-25 winkels). Vooral het aantal winkels in de branches Mode & Luxe en In/Om huis is gedaald. In deze laatste branche is ook het winkelvloeroppervlakte fors afgenomen (-10 duizend m2).