De Bredase economie trekt wat aan. Dat blijkt uit de Economische Barometer Breda die maandagavond is gepresenteerd bij de Gemeente Breda. 

De werkloosheid neemt naar verwachting met 0,2%-punt af tot 6,6%. Deze afname volgt op een periode tussen 2013 en 2015 waarin de werkloosheid flink toenam.

De Economische Barometer Breda - een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool, Rabobank Breda en Gemeente Breda - vat alle economische ontwikkelingen voor de stad Breda samen in een barometercijfer. Voor 2016 komt de score uit op een 5,9. Dat is een kleine ‘weersverbetering’ ten opzichte van 2015 (5,7).

Het aantal bedrijven in Breda groeide het afgelopen jaar met 5% (800 bedrijven), voor het overgrote deel  eenmanszaken. Op dit moment zijn er in totaal 16.600 bedrijven in Breda. In 2015 werkten er in Breda  99.324 personen. Dat is een daling van 0,1% (-131 personen) ten opzichte van het jaar ervoor.

De daling uit de afgelopen jaren is daarmee tot stilstand gebracht. Voor 2016 wordt zelfs weer een kleine toename van de werkgelegenheid verwacht.   

Het aantal vacatures is in 2015 voor het tweede jaar op rij gestegen. Ook de komende jaren zal het aantal vacatures toenemen. De vacatures hebben vooral betrekking op een vervangingsvraag en slechts gedeeltelijk op nieuwe banen.