De gemeente Breda is blij dat gedupeerden van drugsafval een beroep kunnen doen op een provinciale subsidieregeling. Daarmee kunnen gedupeerden vijftig procent van de gemaakte ruim- en schoonmaakkosten terugkrijgen.

“Het is prima dat deze mogelijkheid er komt, want drugsafval is een toenemend probleem”, laat de woordvoerder van de gemeente weten. “Criminelen duperen daarmee grondeigenaren, niet alleen gemeenten of staatsbosbeheer maar ook particulieren of bedrijven.”

De gemeente benadrukt dat het aanpakken van deze illegale dumpers lastig is, daar ze op heterdaad betrapt moeten worden. “Maar nu is er gelukkig wel een mogelijkheid voor gedupeerden voor financiële ondersteuning hierin. We hebben hier zelf ook enkele malen op aangedrongen bij de provincie.”

Breda heeft afgelopen jaar zelf geen kosten hoeven maken. “Er zijn wel dumpingen geweest maar niet op het terrein van de gemeente dit jaar. Er is dus nu geen reden om de subsidie aan te vragen maar dat kan volgend jaar weer anders zijn.”

Het geld dat door de provincie wordt verdeeld is afkomstig van het Rijk, dat tot en met 2018 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar stelt. Het geld wordt verdeeld over de provincies op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen in de eerste helft van 2015.