Retail Platform Breda (RPB) heeft besloten zichzelf op te heffen. Dat heeft het platform op de laatste algemene ledenvergadering besloten. Het platform zette zich jarenlang in voor retailondernemers in de stad.

Het Retail Platform Breda ging nadat eind 2011 de gemeentelijke subsidie  verviel in afgeslankte vorm verder, met enkel secretariële ondersteuning. Het platform gaf gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijke beleidsstukken aangaande retail.

“Het bestuur is in de loop van 2015 tot de conclusie gekomen, dat zonder financiële bijdrage van de gemeente, het niet mogelijk is, om de werkzaamheden van het RPB vanaf 2016, nog voort te zetten”, schrijft het in een verklaring.

Volgens het platform blijft er voor de wijk- en buurtcentra een retailmanager noodzakelijk om een toekomstbestendige winkelstructuur in de wijken buiten het centrum te behouden. “Hiervoor is aandacht gevraagd bij de wethouder Economische Zaken”, aldus het RPB.

Het RPB zette zich jarenlang in voor de vorming van een ondernemersfonds. Dat werd afgelopen week officieel bekrachtigd. “Deze ontwikkeling zal voor de binnenstad van Breda een geweldige impuls opleveren en leiden tot een vergroting van de aantrekkingskracht en het verblijfklimaat van de binnenstad.”