De commissie bestuur van de gemeente Breda besprak donderdagavond het nieuwe cannabisbeleid. Zoals altijd bleek het een lastig thema met ‘duivelse dillemma’s’. Want, zegt burgemeester Depla: “Simpele oplossingen bestaan hier niet.”
 

De burgemeester sprak opnieuw de wens uit om als gemeente te experimenteren met gereguleerde wietteelt, zodat de tot nu toe schimmige ‘achterdeur’ van coffeeshops legaal kan worden. “Nu is de coffeeshophouder immers nog afhankelijk van de criminele markt”, zegt Depla.

Hij stelt dat de georganiseerde criminaliteit achter de teelt verstoord kan worden door regulering. Meerdere partijen zijn het met hem eens en de Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt dat het huidige gedoogbeleid ‘failliet’ is. Zo niet het CDA, dat zich wederom fel tegenstander toont van regulering: “Gezond drugsgebruik bestaat niet en cannabis is schadelijk. Daar moeten we de jeugd tegen beschermen”, stelt Peter Elbertse. 

Elberste pleitte voor een verbod op coffeeshops. Volgens Depla is het niet zo dat met het verbieden van coffeeshops de problemen afnemen. “Daarnaast geloof ik niet dat als wij zeggen: ‘de jeugd mag niet meer gebruiken’ dat de jeugd dan ook niet meer gaat gebruiken. Dat komt niet voor.”

De burgemeester hamert er daarnaast op dat regulering belangrijk is in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Daarbij merkt hij op dat het belangrijk is de cannabisomgeving te decriminaliseren. “Niet elke gebruiker of werknemer is crimineel.”