Na de vondst van illegaal wapenbezit moet een pand voor bepaalde tijd op slot. Dat voorstel heeft burgemeester Paul Depla van Breda in voorbereiding. Depla wil op die manier een signaal afgeven aan de georganiseerde misdaad in de stad en directe omgeving.

De maatregel zou op dezelfde manier moeten werken als nu gebeurt met panden waarin drugs is aangetroffen en waar een link met drugshandel wordt vermoed. Die panden, zowel bedrijfsruimtes als woningen, worden voor drie maanden verzegeld. Depla stelt dat die maatregelen al "heel beperkt zijn in Breda".

Op dit moment hanteert volgens de burgemeester alleen Amsterdam een dergelijk beleid. Of de maatregel uiteindelijk bij de hoogste rechter standhoudt, is nog niet bekend.

Depla zijn geen gevallen bekend waarin een zaak voor de rechter is gekomen. Volgens hem maakt dat ook niet uit voor het invoeren van een maatregel als deze.”Als het gaat om het garanderen van de veiligheid en de aanpak van criminaliteit, moet je scherp aan de wind varen als overheid.”

Geweld

Volgens Depla is een maatregel als deze nodig, gezien de toename van gewelddadig incidenten in de onderwereld. “Mensen moeten accepteren en zien dat we geen illegaal wapenbezit in huis tolereren.”

Depla besprak zijn voornemen al in het driehoeksoverleg tussen gemeente, Openbaar Ministerie en politie. Ook in regionaal overleg is de maatregel aan de orde geweest. In Tilburg bestaan dezelfde plannen, aldus de Bredase burgemeester.

Wanneer de maatregel kan worden ingevoerd, is nog onduidelijk. “We gaan dit nu uitwerken, dan wordt duidelijk in welk tempo dit kan. Uiteraard krijgt ook de gemeenteraad de kans zich hierover uit te spreken.”