Christoffel, een Bredase school voor mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerweg, is voor de vierde keer op rij benoemd tot beste school in West-Brabant voor één van haar leerwegen door Elsevier.

Christoffel presteerde in de regio West-Brabant binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg beter dan de andere scholen.

Elsevier vergelijkt jaarlijks alle middelbare scholen in Nederland op basis van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs. Alle scholen met vwo, havo en vmbo worden hierin met elkaar vergeleken.

De scholen worden beoordeeld aan de hand van vier indicatoren. De eerste is het rendement van de onderbouw, ofwel het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde klas komt.

De tweede is het rendement van de bovenbouw, het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma haalt. Derde factor is het gemiddelde verschil tussen de cijfers voor het school- en centraal examen, de vierde is het gemiddelde eindexamencijfer.