De Bredase burgemeester Paul Depla deelt de zorgen over de negatieve effecten die het Nederlandse EU-voorzitterschap kan hebben op de inzet van de politie in de regio, zoals geuit door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGD).

Dat laat hij deze week weten weten in zijn beantwoording aan VVD-raadslid Quaars, die het college eerder vragen stelde over de kwestie. Door het Nederlandse voorzitterschap bestaat de mogelijkheid dat verschillende politie-eenheden tegelijk moeten uitrukken om een EU-bijeenkomst te beveiligen.

De burgemeester stelt dat de uren inzet die worden besteed aan het voorzitterschap inderdaad niet beschikbaar zijn voor andere activiteiten.

Volgens hem zou dit een "mogelijk negatief effect kunnen hebben op de mogelijkheden van de politie om bij te kunnen dragen aan het bereiken van de beoogde resultaten in het veiligheidsbeleid".

Depla verklaart echter ook dat hij daar verder weinig invloed op heeft: "Allereerst wijs ik erop dat het niet aan mij als gezagsdrager is hoe de politie de beschikbare middelen inzet." Hij schuift de verantwoordelijkheid daarover dan ook door naar de minister van Veiligheid en Justitie.

Motorrijders

De burgemeester kan bevestigen dat de eenheid Zeeland-West-Brabant ook om haar inzet is gevraagd voor de beveiliging van EU-bijeenkomsten in Amsterdam. Het gaat in dit geval om de bewakingseenheid en motorrijders.

Toch verwacht Depla niet, ondanks zijn gedeelde zorgen, dat er hierdoor extra veiligheidsrisico’s ontstaan: "De capaciteit die moet worden geleverd wordt echter verdeeld over meerdere districten. Daardoor zullen de reguliere werkzaamheden naar opgaaf van de politie nauwelijks hinder ondervinden."

De effecten op het veiligheidsbeleid in de regio Breda zullen volgens Depla de komende tijd nauwlettend worden gevolgd door de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester zelf.