'Alle punten gemeente rond Lunet onderuit gehaald'

De uitspraak van de rechtbank dat de gemeente Breda een nieuwe beslissing moet nemen over de planschade rond de Lunet, verrast advocaat Mieke Geraedts niet. Zij staat eigenaren Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed bij.

"Het is een mooie uitspraak", aldus Geraedts. "Het is precies zoals ik heb betoogd. De rechtbank heeft alle vier de argumenten die de gemeente Breda aanhaalde onderuit gehaald."

De zaak draait om een uitspraak van de gemeentelijke commissie bezwaarschriften. Die oordeelde dat de gemeente er terecht vanuit ging dat de kopers in 2006 hadden kunnen weten dat de bestemming van dit gebied zou veranderen.

In de kantlijn van die uitspraak zou het bedrijf, mocht het recht hebben op planschadevergoeding, in aanmerking komen voor 500.000 euro. Het bedrijf claimde eerst, 10,6 miljoen, maar stelde dat later bij tot 9,6 miljoen.

Nieuw besluit

De rechtbank oordeelde nu dat de gemeente het beleidsvoornemen ten onrechte niet heeft gepubliceerd. Daarmee kon de koper niet weten dat deze plannen bestonden. De gemeente moet nu binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen op het beroep en de planschadeclaim, waarbij ze de uitspraak van de rechter in acht moet nemen.

Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed legde een claim van 10.620.000 euro schadevergoeding neer bij de gemeente omdat ondertussen het bestemmingsplan 'Steenakker, Stadionstraat e.o.' van kracht is geworden, waarin de detailhandelsbestemming van het winkelcentrum is 'wegbestemd'.

Onherroepelijk

Overigens betekent deze uitspraak niet dat een eind aan deze strijd komt. De gemeente heeft zes weken om in beroep te gaan. "Als daarna duidelijk is dat deze beslissing onherroepelijk is, dan moet de rechtbank een uitspraak doen over de hoogte van de schadevergoeding."

Een woordvoerder van de gemeente Breda geeft aan dat de gemeente 'de uitspraak bestudeert'. "We kijken hoe we hier gevolg aan kunnen geven. Eigenlijk zijn er twee smaken: we erkennen de uitspraak, of we gaan in hoger beroep. Als we de uitspraak erkennen, komt de vraag over de hoogte van de vergoeding aan de orde, want tussen wat het adviesbureau heeft berekend en wat het bedrijf vraagt zit wel een verschil."

Lees meer over:
Tip de redactie