Ophef rond nog te plaatsen C2000-mast in Breda

Rondom de tientallen meters hoge C2000 mast die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt geplaatst langs de Fellenoordstraat in Breda is rumoer ontstaan.

In de afgelopen tijd kreeg GroenLinks Breda regelmatig de vraag waarom de antenne niet op het dak van het kantoor van de Belastingdienst kan worden geplaatst. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de gevolgen van een dergelijke mast voor de gezondheid.

GroenLinks stuurde daarom een mail aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin de partij vraagt of het mogelijk is samen met het ministerie een openbare bijeenkomst te organiseren om onder meer de locatiekeuze en effecten op de volksgezondheid toe te lichten.

Daarnaast zouden omwonenden tijdens de bijeenkomst vragen kunnen stellen.

De C2000 mast is vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Het is voor de bewoners van de wijk en andere belanghebbenden dan ook niet mogelijk om bezwaar te maken.

Lees meer over:
Tip de redactie