GroenLinks Breda wil alle inwoners van de Brabantse stad die aangesloten zijn op de stadsverwarming, voorzien van honderd procent duurzame energie.

Daarnaast vindt de partij dat mensen meer keuze moeten hebben als het gaat om type duurzame energiebron en warmteprijzen. Dat laat de partij in een mail aan het College van Wethouders en Burgemeester weten.

De eigenaar van de stadsverwarming Ennatuurlijk oriënteert zich momenteel op alternatieven voor de warmtevoorziening van het warmtenet. Het contract tussen Ennatuurlijk en RWE loopt in 2024 af. Ennatuurlijk zou gebruik kunnen gaan maken van afvalverbranding, maar GroenLinks ziet liever dat er met een duurzaam alternatief wordt gewerkt.

Op dit moment zijn ruim dertienduizend woningen in Breda aangesloten op de stadsverwarming. De belangrijkste warmtebron van de stadverwarming zijn de Amercentrales. De overheid heeft besloten per 1 januari 2016 de grootste Amercentrale te sluiten. Dat betekent dat een van de belangrijkste warmtebronnen van het warmtenet is weggevallen.