Het nieuwe museum voor Breda heeft als werktitel Museum voor erfgoed en beeldcultuur. Het museum krijgt onderdak aan de Boschstraat, waar nu MOTI is gevestigd, en moet 1 januari 2017 openen en 60.000 bezoekers per jaar trekken. 

In een eerder stadium werd door oud-wethouder Akinci 100.000 bezoekers genoemd. MOTI trekt nu jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers. Het nieuwe museum moet volgens gemeente, MOTI en Breda’s Museum erfgoed en beeldcultuur op natuurlijke wijze bij elkaar brengen, met een accent op het beeld en de verbeelding. "Hiermee onderscheidt het museum zich van andere musea", aldus de gemeente tijdens de presentatie op woensdag.

Het Breda’s Museum zegt per 1 januari 2017 de huur van het pand aan de Parade op. Dat betekent dat Breda op korte termijn een traject gaat opstarten voor een toekomst van het voormalige militaire gebouw, waar momenteel ook depots zijn en waar het Stadsarchief is gevestigd. Breda hoopt op een spoedige herbestemming.  

In de kantlijn van het museale concept wordt gesproken over een Kunsthal die Breda zou moeten krijgen. Daar zouden tijdelijke exposities plaats moeten vinden. In de begroting van het nieuwe museum is budget vrij gemaakt voor huur van deze locatie in de vorm van flexibele huishevstingskosten. Deze kunsthal zou vooralsnog een plek moeten krijgen in een aantal van de exporuimten in de Parade.

Kasteelplein

Het museum zou het liefst een nieuwe locatie krijgen, door de projectgroep voorzien aan het Kasteelplein, op de route van het nieuwe Station naar de Grote Markt. "Een locatie is echter nog niet beschikbaar, we dragen nog flinke lasten van huisvestingsbeslissingen rond de bestaande accommodaties, en de begroting laat het niet toe", valt te lezen.

Het nieuwe museum heeft een conceptbegroting van 4,42 miljoen euro. De subsidie van de gemeente bedraagt 3,5 miljoen. Van het publiek wordt 250.000 euro aan inkomsten verwacht, de omzet van horeca en winkel moeten 275.000 opleveren. Externe financiering moet jaarlijks vier ton in het laatje brengen. Aan de andere kant incasseert Breda weer huur. 1,5 miljoen staat begroot als huisvestingskosten. Bij het nieuwe museum komen 25 voltijdsbanen. MOTI heeft er nu veertien, het Breda’s Museum drie.

Concept

Onderdeel van de presentatie woensdagmiddag is een bidboek met het conceptprogramma (pdf) voor 2017, waarmee duidelijk gemaakt moet worden wat het museum gaat brengen. Dat programma getiteld Verbeelding aan de Macht wordt officieel gelanceerd met de officiële opening op 25 maart 2017.

Verbeelding aan de Macht sluit volgens de bedenkers aan bij de stad Breda 'waar het politieke debat, de economische ontwikkelingen en maatschappelijke omstandigheden belangrijk zijn'. "Het levendige maatschappelijke klimaat en de rijke politieke geschiedenis bieden veel historische en hedendaagse aanknopingspunten voor een uitdagend en verrassend randprogramma."

Bredase Identiteit

MOTI en Breda’s Museum werken in 2016 samen aan de voorbereidingen van de opening van het nieuwe museum Breda in 2017. Dat resulteert in 2016 in de expositie Beeldjagers, een door de stad zelf te maken collectie. Bij de opening van het Centraal Station in de zomer van 2016 is er een presentatie van Bredase identiteit.

De commissie Maatschappij bespreekt het voorstel van het college nog deze maand. Daarna volgt in april 2016 een principebesluit in de gemeenteraad. Vervolgens wordt de nieuwe organisatie verder vorm gegeven en volgt de transitie van het Breda’s Museum en MOTI naar de nieuwe organisatie. "Personeel van Breda’s Museum, MOTI, collectie-eigenaren, subsidiënten en partners van het Nieuwe Museum worden periodiek actief betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen vanuit de projectgroep."