De Bredase burgemeester Paul Depla liet in zijn nieuwjaarsspech weten dat hij mogelijkheden zag om de juridische faculteit van de Tilburg University naar Breda te verhuizen. Volgens decaan Corien Prins "zit de faculteit prima op haar huidige plek."

Depla gaf aan mogelijkheden te zien bij Via Breda voor die faculteit gezien de vestiging van de Rechtbank en het belastingkantoor in het stationsgebied. "Wij vertrekken voorlopig niet uit Tilburg", vertelt Depla. "Bovendien werken de juridische faculteit en de rechtbank al samen. We zijn al verbonden met zijn stad, al is dat niet met een fysieke locatie."

Die samenwerking bestaat uit gastlezingen van rechters op de faculteit en medewerkers van de faculteit die bijvoorbeeld plaatsvervangend rechter zijn. "Daarnaast werken we met Law Clinics, waarbij studenten projectmatig werken voor instellingen als ASML, BMW en de ook al de rechtbank in Breda", vertelt Prins. Studenten onderzoeken zaken als de aansprakelijkheid van de bestuurder als hij in een zelfsturende auto rijdt.

Prins snapt de suggestie wel. "Hij wil dat gebouw ook gevuld hebben. Maar samenwerken kan ook op een andere wijze." De juridische faculteit heeft zo’n drieduizend studenten en is daarmee de tweede faculteit van de universiteit.