Burgemeester Paul Depla van Breda en zijn collega Arno Brok van Dordrecht hebben afgesproken na te denken over 'de meest innovatieve en duurzame manier' waarop de Moerdijkbrug vervangen kan worden.

Depla haalde het belang van deze verbinding aan tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak in de Grote Kerk, op zondag. Breda manifesteert zich de laatste jaren steeds meer als stad die de regio’s Rotterdam en Antwerpen aan elkaar verbindt. De A16 is daarbij een belangrijke verbinding.

De brug over het Hollands Diep zou in 2025 vervangen moeten worden. "De gesprekken bevinden zich in een verkennende fase", aldus de woordvoerder van de burgemeester. "Hij heeft dit aangekaart om aan te geven dat het zo 2025 is."

De timing heeft te maken bij de lange doorlooptijd van dergelijke trajecten. "Als je er nu al over nadenkt, kun je ook op tijd in gesprek met de verantwoordelijk minister. In 2024 ben je te laat." Ook de provincies kunnen op die manier op tijd betrokken worden.

De burgemeesters willen vroegtijdig onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. "Bijvoorbeeld om aan te haken bij de ideeën die er zijn voor een slimme snel weg", aldus de woordvoerder.