Woningcorporaties in Breda komen het college tegemoet als het gaat om het aanbieden van woonruimte aan asielzoekers met een verblijfsvergunning, die zogenoemde statushouders. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Een corporatie is nu al bezig om eengezinswoningen beschikbaar te stellen voor kamerverhuur. Ook andere corporaties zijn bereid om woningen aan te bieden, blijkt uit de brief. Hierbij gaat het om drie tot vier kamers per woning.

Breda heeft in 2016 extra woonruimte nodig om de ruim 450 statushouders in dat jaar te huisvestigen. Dit jaar moest Breda 307 statushouders een woning aanbieden. Daar bovenop kwamen nog 58 statushouders uit vorige taakstellingsperioden.

Dit jaar zal de gemeente in de eerste helft van 2016 in totaal 214 statushouders moeten huisvestigen, in de tweede helft van het jaar 246 mensen. Hiermee komt het totaal voor aankomend jaar op 460 te huisvestigen statushouders te liggen.

Studentencomplexen

Breda gaat naast de samenwerking met verschillende corporaties ook gebruik maken van de leegstand van bepaalde studentencomplexen. Zo hebben de eerste, jonge statushouders al een woning aangeboden gekregen. Een Bredase ondernemer kocht zelfs een woning voor een statushouder, aldus het college.

De gemeente werkt tijdens de zoektocht naar woningen voor de statushouders samen met Stichting nieuwkomers en vluchtelingenwerk, verschillende corporaties, het COA en de Bredase maatschappelijke onderneming ATEA.