Hoe kijken fractievoorzitters van Bredase politieke partijen terug op het jaar 2015? Zaterdag vertelt Dick Vuijk van Breda'97 over het afgelopen jaar.

Wat was het hoogtepunt van het afgelopen jaar?
"In het afgelopen jaar zien we eigenlijk twee hoogtepunten, maar die zijn en blijven wel heel erg aan elkaar verwant. Voor ons was het eerste hoogtepunt dat de voorjaarsnota werd aangenomen, die kreeg alleen wat verweer vanuit de VVD. Het vervolg daarvan was het aannemen van de begroting, die ondanks een ander politiek gesternte nog 95 procent van 'onze' uitgangstpunten kende." 

Wat was het dieptepunt van het afgelopen jaar?
"Die zit voor ons minder in het optreden van Yves de Boer, maar meer in het loslaten van de eerdere coalitie zoals SP en PvdA hebben gedaan. Een kuchje was voldoende om de boel te laten knappen. Oké, politiek is soms ondoorgrondelijk. Maar voor het vertrouwen, waar we allemaal zo mee bezig zijn, moet je soms wel ballen hebben!"

Wat kan de partij het komende jaar beter doen?
"Wat beter moet, is dat we weer gaan trachten om onze eigen weg en richting te bewandelen. Anders dan alleen maar reageren op raadsvoorstellen. Gezien de getalsverhoudingen heeft dat toch geen zin. Bovendien willen we niet per se Breda'97 in de pers te krijgen, maar de stad en haar dorpen te bedienen zoals dat van Breda'97 verwacht wordt."

Op welk dossier/onderwerp komt de focus te liggen? 
"Dat is onmogelijk, één dossier met focus mag u niet van ons verwachten. Breda'97 is namelijk geen one-issue-partij. Op deze manier houden we onze handen vrij kom kansen te benutten, maar vooral om de hectische wereld waarin we leven verstandig te beoordelen."