Nu de jaarwisseling langzaam nadert, worden er in Breda al veel meldingen gedaan van overlast van vuurwerk. Meldpunt vuurwerkoverlast.nl telt maandagochtend om half twaalf al 252 meldingen uit Breda en omstreken.

Breda is met dit aantal de stad met de meeste meldingen van vuurwerkoverlast in Brabant. In Tilburg staat het aantal op 231 meldingen, terwijl uit Eindhoven 180 meldingen werden ontvangen. Den Bosch telt 156 klachten.

Vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. Vorig jaar zijn er in veel gemeenten vuurwerkvrije zone’s ingesteld en ook de afsteektijden ingekort. Vuurwerkoverlast.nl wil met dit meldpunt laten zien hoe groot de vuurwerkoverlast is in Nederland en kijken of de getroffen maatregelen effect hebben. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer en dertig burgemeesters aan zal worden geboden.

De website is open tot 3 januari 2016. Tot dan kunnen mensen met klachten over vuurwerkoverlast melding doen.