Bredase woningcorporaties zien toename overlast door verwarde personen

Ongeveer driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast door verwarde personen. Dat blijkt uit onderzoek dat vereniging van woningcorporaties, aedes, onder haar leden heeft uitgevoerd. De Bredase woningcorporaties Wonenbreburg en Alleewonen bevestigen dit probleem.

"Wij huisvesten ook huurders met psychische of psychiatrische problemen. Vaak gaat het goed, maar het komt ook regelmatig voor dat zij overlast veroorzaken" vertelt Eva Boon, woordvoerster van woningcorporatie Wonenbreburg.

"Het blijft een complex vraagstuk. Er zijn meerdere instanties bij betrokken vanuit de zorg en begeleiding en natuurlijk wij als huisvester. Er is alleen niet zomaar een oplossing, soms willen mensen namelijk geen hulp. En wanneer ze dat eerst wel krijgen, maar de zorg vervolgens weg valt kan het ook weer misgaan", zo vertelt de woordvoerster.

Samenwerking tussen de zorg en de gemeente is essentieel om voor dit probleem een goede oplossing te vinden, stellen Wonenbreburg en Alleewonen. "Verwarde huurders die bij ons wonen, krijgen via onze signalering of vanaf het begin al, zoveel mogelijk de juiste begeleiding op continue basis, zodat ze kunnen blijven wonen in gewone woningen", geeft directeur-bestuurder Aline Zwierstra van Wonenbreburg aan.

"Dat kan alleen in nauwe samenwerking met gemeente en zorgpartijen goed slagen. Een alternatief als het - tijdelijk - even niet te doen is, als time-out-plaatsen is wel een welkome aanvulling." Hierover zijn zorgpartijen en de gemeente met elkaar in gesprek. Volgens het merendeel van de corporaties moet de regie bij de gemeente liggen.

Bezuinigingen

De corporaties zien de decentralisaties en bezuinigingen in de zorg als onderdeel van de oorzaak. Hierdoor wonen kwetsbare mensen vaker zelfstandig in plaats van in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, beschermde woonvorm of verzorgingshuis. Het gedrag van de verwarde mensen leidt soms ook tot overlast in de woonomgeving en daarmee gepaard gaande kosten, constateren de corporaties in het onderzoek.

Landelijk gaat het jaarlijkse om zo’n tweeduizend incidenten veroorzaakt door verwarde huurders van corporatiewoningen. Daarbij gaat het om geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning.

Corporaties kregen in 2015 zo’n achttienduizend meldingen van structurele overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.

Lees meer over:
Tip de redactie