Breda krijgt ongeveer 1,2 miljoen euro subsidie uit Europa voor het project Integratie door wijkparticipatie. Doel van het project is om migranten zo goed mogelijk in de Bredase samenleving te laten integreren en mee te laten doen.

Breda deed de aanvraag samen met vijftien verschillende partners. Het geld komt uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) van de Europese Unie.

Het Bredase project is één van de zeven gehonoreerde projecten uit meer dan vijftig aanvragen. Het project kost in totaal 1,6 miljoen euro, waarvan dus 1,2 miljoen euro gesubsidieerd wordt.

Het project richt zich op de 3.117 Bredase migranten die afkomstig zijn uit een niet-westers land, die rechtmatig in Nederland verblijven, maar die geen Nederlands paspoort hebben. Deze mensen worden ook wel statushouders genoemd.  

De ondersteuning richt zich op het verbeteren van de participatie in de samenleving en op meer kansen op de arbeidsmarkt. Binnen het totaalproject is een aantal deelprojecten geformuleerd. Bijvoorbeeld het geven van een taalcursus, het begeleiden naar werk of een programma voor traumaverwerking voor kinderen.