In 2016 gaat Staatsbosbeheer circa 110 hectare in de Lage Vuchtpolder, een natuurgebied ten noorden van Breda, inrichten als natte graslanden die geschikt zijn als weidevogelgebied. 

Dat staat in het projectenoverzicht ‘Groen en Water’ dat het college onlangs heeft vastgesteld.

Het polderlandschap wordt gevoed met water vanuit de Waterakkers. De gemeente legt enkele redoutes aan die verwijzen naar cultuurhistorische hotspots in het gebied.

Dit project is een onderdeel van een pakket aan maatregelen om Breda groen en aantrekkelijk te houden. Daarnaast bevat het maatregelen om de stad te optimaliseren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en periodes van grote droogte of juist wateroverlast te kunnen opvangen. Deze coalitieperiode is er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor dergelijke natuurprojecten.

Faunapassages

Andere onderdelen zijn een recreatieve fietsverbinding vanuit het centrum van Breda via het dal van de Aa of Weerijs naar Rijsbergen en Zundert in 2017. Ook gaat de gemeente de komende tijd een aantal faunapassages aanleggen onder wegen of bruggen zodat kleine zoogdieren beter van het ene naar het andere natuurgebied kunnen komen. Deze komen onder meer rond het landgoed in de Haagse Beemden.

Verbinden

Ook wordt er geld gestoken in het onderling verbinden van natuurgebieden in en om de stad. Zo heeft Breda aan de noordkant van de stad de krachten gebundeld met Oosterhout, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant voor Landschapspark De Open Linie: de groene buffer tussen Breda en Oosterhout.

Inmiddels ligt er een wandelgebiedje aan het Hoeveneind, een fietsroute die door Breda en Oosterhout loopt, is de entree van de Spinolaschans onder handen genomen en zijn er zitelementen langs de route gezet. Ook de mountainbikeroute is uitgebreid.