Breda start een project om te zorgen dat het doorgaande verkeer de singels mijdt tijdens de spits. Onderdeel daarvan is een mobiele app waarmee het gedrag van bestuurders zou moeten veranderen.

De gemeente heeft daarvoor een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Tegen de zomer zou het project gestart moeten zijn.

Breda is de eerste stad die met een app het gedrag van bestuurders binnen een stad wil beïnvloeden. "We haken aan bij de projecten die al op de Rijkswegen gedaan worden", aldus wethouder Boaz Adank (VVD, binnenstad).

Het 'Gedragsbeinvloedingsinstrument mobiliteit' zoals het heet in de aanbesteding moet werken met een app voor mobiele telefoons. Doel is daarmee verplaatsingen van bestuurders, in elk geval fiets en auto, bij te houden, en het reisgedrag van de bestuurder via een prikkel te beïnvloeden. Einddoel is het verminderen van de verkeersdruk van en naar de binnenstad.

De noodzaak om te zoeken naar de oplossing is er, stelt Adank vast. "Als we niks doen dan staat het verkeer op de singels over drie tot vier jaar niet alleen in de spits vast, maar gedurende de hele dag."

Singels

Het gaat vooral om verkeer dat de stad doorkruist via de singels. "Dat verkeer wil je over de wegen hebben die daarvoor voor zijn bedoeld, zoals de noordelijke en zuidelijke rondweg."

De stad krijgt voor het project financiële steun van het Rijk. Een van de manieren om gedrag te veranderen kan het belonen zijn van deelnemers aan het project. "Maar het is aan de inschrijvers aan de aanbesteding om dat in te vullen."

De inschrijving voor het project sluit 18 januari 2016.