Het parkeerprobleem in Breda is een complex probleem, zeker in wijken die grenzen aan het centrum. Zoals in Zandberg-Oost en Sportpark 1. "Het leeft in de wijk", weet wijkraadvoorzitter Louis Magilse.

Het leeft mede omdat bewoners in een uit de wijk gevormde werkgroep het niet eens zijn met het standpunt van de gemeente. Namelijk, geheel volgens het beleid van de gemeente, gereguleerd parkeren met vergunning en betaald parkeren of gratis parkeren.

En zo simpel is het niet, stelt Magilse. "Het is een complex verhaal." Niet alleen in de problematiek, maar ook doordat de wijk verdeeld is.

Tijdens een bijeenkomst begin dit jaar bleek er een grote groep voor- en nog grotere groep tegenstanders. "Maar ook de opbouw van de wijk is verschillend. Je hebt in feite een binnen- en een buitenschil, die beide andere problemen ervaren."

Gratis parkeerplaatsen

Want de randen van de wijken ervaren aan de centrumzijde parkerende stappers en winkelend publiek dat zoekt naar gratis parkeerplaatsen. "Zij hebben hinder van bezoekers", stelt hij vast. "De binnenschil bestaat uit nauwe straatjes met weinig parkeergelegenheid. Daar bestaat de parkeerergernis uit de eigen voertuigen, daar is het meer een leefbaarheidsprobleem."

De werkgroep zou daarom graag een onderzoek naar de problematiek willen. "Want voordat je iets gaat aanpakken, moet je wel weten wat je gaat aanpakken", stelt Magilse. En daarin loopt de visie van de wijkraad spaak met gemeentelijk beleid.

Breda biedt aan een enquete te houden over het gereguleerd parkeren en heeft de werkgroep gevraagd de wijken op te delen in verschillende gebieden waar binnen de stemmen geteld worden.

Geen oplossing

Leuk en aardig, maar geen oplossing, aldus Magilse. "De vraag is in hoeverre je beleid kunt aanpassen. Het gaat om verschillende problemen", schetst hij. "Leefbaarheid, waar verkeersveiligheid en parkeerdruk onderdeel van zijn. Gereguleerd parkeren is geen oplossing voor dat probleem."

De wens van de wijk is helder. "Dit vraagt om maatwerk en een onderzoek naar wat het probleem nu eigenlijk is." Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dit niet aan de orde is. "Het Bredase parkeerbeleid kent twee instrumenten: vrij parkeren of vergunningparkeren. We willen de wijk graag de gelegenheid geven om zich democratisch uit te spreken over het parkeren in de wijk. Dat doen we via een enquête."

Vergunningparkeren

De uitslag van de enquête wordt op maat bekeken, aldus de woordvoerder. "Zo is er de mogelijkheid om het vergunningparkeren in het ene deel van de wijk in te voeren en een ander deel van de wijk niet. Ook bespreken we de resultaten eerst in de werkgroep voordat een definitief besluit wordt genomen."