Bredanaars kunnen in de winter gebruik maken van strooizout van de gemeente om hun eigen stoep ijsvrij te houden.

Wijken, buurten of straten kunnen via het project Opgeruimd Breda een 'zoutdeal' sluiten.

"Bewoners kennen hun eigen wijk als geen ander", verklaart de woordvoerder van de gemeente. "De gemeente Breda juicht het toe als burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in hun wijk en wil hen daar zo nodig in faciliteren. Soms is dat helemaal niet nodig, bijvoorbeeld als burgers zelf hun stoep sneeuw- en ijsvrij houden."

Inwoners die collectief verantwoordelijkheid willen nemen voor gladheidsbestrijding in hun eigen wijk, krijgen van de gemeente materialen. Om inwoners te belonen, wil Breda de buurt of straat ondersteunen bij een buurtactiviteit. "Denk aan bijvoorbeeld een buurtborrel. Het is alleen niet zo dat je geld overgemaakt krijgt."

Het is niet de eerste keer dat de zoutdeals gesloten worden. Afgelopen jaren zijn er zes gesloten, die elk jaar vernieuwd kunnen worden. "Daarnaast is het sinds 2010 mogelijk voor maatschappelijke voorzieningen om een zoutkist aan te vragen. Er staan nu ruim negentig kisten in de stad."