De regels voor aanbesteding van gemeentelijke projecten in Breda moeten worden aangepast.

Dat blijkt uit vragen van de VVD aan het college.

In de aanbesteding zou onder meer de rol die een ondernemer speelt in de lokale gemeenschap moeten worden meegenomen.

Op die manier zou het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) een grotere kans moeten maken bij aanbesteding. De gemeente zou op die manier ook meer waardering geven aan de bijdrage die MKB'ers leveren aan verenigingen of evenementen.

Eisen

Vragensteller Raymond Kouwenberg constateert dat bij aanbestedingen 'social return' een van de eisen is.  Dat wil zeggen dat geëist wordt dat iedereen die voor de gemeente Breda werkt, een bepaald aantal mensen in dienst moet nemen op basis van de Participatiewet. "Dat is lastig om aan te voldoen voor kleine bedrijven, maar het is wel verplicht."

Kouwenberg denkt dat kleinere bedrijven op een andere manier een waardevolle rol spelen in de lokale gemeenschap, terwijl dat nu door de overheid niet gewaardeerd wordt.

"De overheid trekt zich steeds vaker terug qua subsidie, maakt dat bijvoorbeeld sportclubs vaker een beroep op het bedrijfsleven, die zo’n club steunen als vriend of sponsor."

Sponsoren

"Waarom zou je niet kunnen zeggen, dit bedrijf is bijvoorbeeld Vriend van de Grote Kerk of sponsor van het Jazz festival, en dat telt mee als social return", vraagt hij zich af. "Op die manier steun je ook de Bredase ondernemers en dit stimuleert ondernemers vervolgens weer om evenementen of de bijvoorbeeld de Grote Kerk te sponsoren."

Dat Bredase ondernemers op die manier in beeld komen, betekent volgens Kouwenberg niet dat de gemeente niet meer hoeft te kijken naar wat de inkoop kost.

"Natuurlijk moet de gemeente denken aan wat economisch goed is, maar de gemeente moet ook denken aan de Bredase ondernemers. Het MKB is de motor van de economie en zorgt voor werkgelegenheid. Dat mag zeker gewaardeerd worden door de gemeente Breda. Al zegt de gemeente maar 'wij zien dat je je bijdrage levert aan een evenement, dan kunnen we bij die ondernemer ook een offerte aanvragen?'"

Lastig

Kouwenberg realiseert zich dat invulling én controle van wat dan geldt als alternatief voor de social return lastig kan zijn. Toch hoopt hij dat het college meedenkt. "Ons standpunt is, alles wat je lokaal kunt doen, doe dat lokaal."

Het raadslid wil daarom van het college weten hoeveel Bredase bedrijven nu voor de gemeente Breda werken en om hoeveel omzet het gaat. Ook wil hij weten hoeveel geld er naar bedrijven van buiten Breda gaat. Daarmee hoopt hij inzicht te krijgen in de problematiek.

Zijn belangrijkste vraag: "Welke mogelijkheden ziet het college om sponsorgelden en bijdragen aan Bredase evenementen als onderdeel van social return in te zetten?"