De voormalige Marechausseekazerne aan de Dr Batenburglaan is door minister Blok aan de gemeente Breda aangeboden als mogelijk onderkomen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Het pand uit 1854 staat op een lijst van 55 leegstaande gebouwen van het rijk die aan gemeenten zijn aangeboden.

Breda zou het pand van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen huren tegen een kostendekkende huurprijs, aldus de minister. "Daarbij gelden de bepalingen van de Leegstandswet. Gemeenten kunnen de panden doorverhuren aan commerciële verhuurders als leegstandbeheerders of aan corporaties."

Blok maakte ook bekend dat er een subsidieregeling van 87,5 miljoen euro komt voor gemeenten, corporaties en commerciële verhuurders om voor woonruimte van 14.000 vluchtelingen te zorgen. Ook het geschikt maken van lege rijksgebouwen valt onder de subsidieregeling. Voorwaarde voor subsidie is dat het gaat om sobere woonruimte voor minstens vier vluchtelingen samen. Doordat de bewoners woonruimte delen, krijgen zij een lagere bijstandsuitkering. De huur is laag, zodat er ook geen huurtoeslag voor de bewoners mogelijk is.

Het kabinet wil met deze maatregelen de doorstroming van vergunninghouders uit de asielopvang versnellen. "Hun plaatsen in asielzoekerscentra komen dan vrij voor nieuwe asielzoekers. Kortdurende noodopvang in sporthallen is dan niet meer nodig. Tegelijkertijd moet het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet ten koste gaan van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector", aldus het ministerie in een persbericht. "De nieuwe woonruimte voor 14.000 vluchtelingen komt dan ook bovenop de bestaande woningvoorraad."