De Bredase PvdA stelt naar aanleiding van de verkoop van het voormalige terrein aan de Haagweg vragen aan het college.

Het terrein aan de Haagweg is gekocht door Alleewonen en Ballast-Nedam door Maas-Jacobs.

PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde wil weten of bij de verkoop is bedongen dat een deel van de woningen in het segment betaalbare huur wordt gebouwd. Aan het Hessels-terrein komen bijna tachtig woningen. In de oorpronkelijke plannen, destijds onder de naam Haegstrate, werd gesproken van 54 appartementen, vijf herenhuizen en negentien eengezinswoningen.

Betaalbare huurwoningen

Afgelopen week werd ook bekend dat het college positief staat tegenover de bouw van 31 woningen op het binnenterrein achter de Dreef/Esserstraat. Ook hier gaat een commerciële partij bouwen. "Alleen als zij zich ook willen inzetten voor de realisatie van betaalbare huurwoningen, kan hier nog in dit segment worden gebouwd", realiseert Van der Velde zich.

Het raadslid vraagt aan het college of voor beide locaties nog plannen zijn voor betaalbare huurwoningen. Ook wil Van der Velde weten of het college actie ondernomen heeft om te bevorderen dat er op de betreffende locaties betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Verder vraagt hij of het college bereid is om bij de betreffende ontwikkelaars alsnog aan te dringen op de bouw van betaalbare huurwoningen op deze locaties.

Volgens Van der Velde is het juist bij een aantrekkende markt nodig dat de gemeente aandacht heeft voor de sociale sector.