Breda hoopt op een miljoen euro compensatie van het Rijk. De stad gaat daarvoor over 2015 een beroep doen op de vangnetregeling van het Rijk.

Die regeling is ingesteld om gemeenten te compenseren voor een lagere financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het uitbetalen van uitkeringen.

Voor 2016 heeft het Rijk vooralsnog een hogere bijdrage vastgesteld voor het uitbetalen van uitkeringen dan voor 2015. Gedurende het jaar kan de hoogte van deze bijdrage echter nog bijgesteld worden.

"Daarom is het noodzakelijk om eerder genomen maatregelen ook in 2016 voort te zetten, waarbij de inzet vooral gericht is op stimulering van de uitstroom uit uitkeringssituaties", aldus de gemeente.

Maatregelen

Breda werd in 2015 ten opzichte van 2014 gekort op geld om uitkeringen uit te betalen. "We hebben daarom een pakket aan maatregelen ingevoerd om ontstane tekorten op te vangen. Die maatregelen hebben effect en zetten we volgend jaar voort. Desondanks is er een tekort", aldus wethouder Marianne de Bie in een persverklaring.

Behalve de lagere opbrengst van genomen maatregelen, zijn er twee algemene oorzaken voor het tekort, aldus de gemeente. Ten eerste ligt het gemiddelde aantal uitkeringen in 2015 hoger dan was voorzien (4.642 in plaats van 4.537). Ten tweede ligt het bedrag van de gemiddelde uitkering hoger dan het bedrag waar het Rijk aanvankelijk van uit ging, namelijk 14.040 euro in plaats van de  geraamde 13.799 euro.