Woningcorporatie WonenBreburg stopt met het gebruik van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen zoals Round-up. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen bewoners van de corporatie en WonenBreburg, waarbij de gemeente Breda aanwezig was.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op raadsvragen van René Spiegels (SP) over het gebruik van dergelijke middelen bij gemeente en aan de overheid verwante diensten.

In het overleg, dat deze maand heeft plaatsgevonden, adviseerde Breda over alternatieven voor onkruidbestrijding. In de nieuwe aanbesteding gaat WonenBreburg uit van gifloze bestrijding.

Wet

Volgens het college heeft Alleewonen tot en met deze zomer in sommige situaties gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen om onkruid te verwijderen, iets dat volgens de wet mag.

Ook Alleewonen is bezig met nieuwe contracten voor onderhoud. “Alleewonen neemt daarin als optie mee wat het kost om bij onkruidbestrijding geen gebruik te maken van chemische middelen.”

In de antwoorden stelt de gemeente al 20 jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken bij het beheer van de openbare ruimte. omdat deze op korte of lange termijn negatieve effecten hebben op mens en dier.