Het illegaal verklaarde draai- en keerpunt op de JF Kennedylaan in Breda om op die manier de weg te kunnen vervolgen richting Sophiastraat blijft bestaan. Tenminste, in elk geval totdat de verkeerssituatie rond het station definitief is.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van VVD. Die fractie stelde de kwestie aan de orde naar aanleiding van veel klachten van binnenstadondernemers en weggebruikers. Herzien van de kruising bij de Sophiastraat om die weer toegankelijk te maken, is niet aan de orde.

"Fundamentele aanpassingen in de infrastructuur hebben over het algemeen een ruimte gewenningsfase nodig", valt te lezen in het antwoord van het college. "Vooralsnog zullen we geen aanpassingen doen in de wegenstructuur van het gebied."

Het college verwacht dat na openstelling van de Doornboslaan het gebied beter toegankelijk wordt. Het draai- en keerpunt in de JF Kennedylaan blijft bestaan, maar blijft gemonitord worden.