Danny de Klerk, vicevoorzitter van Stichting Bredase Carnaval Viering, kan zich goed voorstellen dat er tijdens carnaval extra maatregelen worden genomen rondom de veiligheid na de gebeurtenissen in Parijs. “Het calamiteitenplan kan aangepast worden.”

Na de aanslagen van 13 november in Parijs is er tussen de evenementencommissie en de gemeente nog geen overleg geweest. “Begin december is er weer overleg. Het zal dan ongetwijfeld op tafel komen.”

De Klerk benadrukt wel dat er de afgelopen jaren al hard gewerkt is aan de veiligheid rondom carnaval in Breda. “Maar daar is uiteraard geen gebeurtenis in opgenomen die zo erg is als wat er in Parijs is gebeurd. Je moet dan eerder denken aan massale vechtpartijen of extreem noodweer.”

Verijdelen

Hoewel de stichting en de gemeente er dus wel degelijk over gaan praten, weet De Klerk dat je niet meer kunt doen dan je voorbereiden. “We gaan er niet van uit dat er iets gebeurt, maar je kunt van een evenementencommissie niet verwachten dat we zo iets zouden verijdelen als dat de landelijke instanties niet eens lukt.”

In Prinsenbeek, tijdens carnaval omgedoopt tot Boemeldonck, maken ze zich tot nu toe niet druk. “Eerlijk gezegd niet, nee. Alleen tijdens de nazit van de vergadering vorige week is het even snel besproken”, vertelt secretaris Ton de Peijper.

“Wij gaan er gewoon van uit dat het feestje het feestje blijft. De actualiteit zullen we blijven volgen en pas als er meer ontwikkelingen zijn, wordt er actie ondernomen.”

Dreigingsniveau

De gemeente reageerde kort over mogelijke extra veiligheidsmaatregelen. “Het dreigingsniveau in Nederland is niet verhoogd naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs. Het blijft ‘substantieel’.”

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een verhoogd dreigingsniveau, aldus de woordvoerder van de gemeente in een schriftelijke toelichting. “Desalniettemin is iedereen in het veld natuurlijk extra alert, ook rondom (grote) evenementen.”