Wijkraad Belcrum is teleurgesteld in de opstelling van de gemeente Breda rond de parkeerdiscussie in de wijk. Breda maakte afgelopen week bekend niets te zien in het handhaven van de blauwe zone. Dat is tegen de wens van een meerderheid van de wijk.

“De wijkraad vindt het teleurstellend dat er vooralsnog geen alternatieven lijken te zijn”, laat Bert Maat namens de wijkraad weten.

“De meerderheid van de bewoners van de Belcrum die de recente enquête van de wijkraad heeft ingevuld, heeft een voorkeur voor de blauwe zone. De gemeente lijkt niet te luisteren.”

Vergunningparkeren

Voor de wijkraad is het onduidelijk waarom de gemeente niet luistert naar de wens van de bewoners. Het argument dat vergunningparkeren, dat de voorkeur heeft van de gemeente, voordeliger is voor de gemeente, gaat er bij de wijkraad niet in.

“Als aan het systeem goede uitvoering wordt gegeven, werkt de blauwe zone goed. In de huidige opzet is de blauwe zone goedkoper dan een vergunningenstelsel”, stelt Maat.

Flexibele parkeertarieven

De gemeente gaf afgelopen week in een bericht aan de bewoners aan dat met vergunningen specifieke regelingen kunnen worden gemaakt voor bepaalde doelgroepen. Ook zou dit systeem flexibele parkeertarieven toelaten en is het systeem minder fraudegevoelig.

Daarnaast gaan de opbrengsten van onder andere parkeerboetes bij vergunningparkeren naar de gemeente waardoor de kosten voor bewoners laag kunnen worden gehouden.

Het voornemen wordt door de gemeente nog besproken met de bewoners.