Het initiatiefvoorstel dat Fractie BOB in Breda indiende om een referendum mogelijk te maken, is donderdagavond niet enthousiast opgepakt tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur.

Meerdere partijen, onder andere coalitiepartij D66, zien liever een aangepaste vorm van een referendum. Het voorstel is daarmee nog niet officieel afgeworpen.

Tim van ‘t Hof, fractievoorzitter D66, benadrukt dat coalitiepartij D66 niet geheel tegen het voorstel is, maar dat er verder nagedacht moet worden over de vorm. "We gaan de komende weken met alle fracties meekijken naar een aangepaste constructie", zegt hij. Het voorstel van BOB staat daarom in december weer op de agenda.

Burgers betrekken

De fractievoorzitter van BOB, Cees van der Horst, bracht het onderwerp namens zijn partij in de raadscommissie Bestuur aan de orde. Hij is van mening dat het organiseren van een referendum een goede mogelijkheid is om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming in de gemeenteraad. In het voorstel van BOB staat dat een dergelijk referendum uitgeschreven kan worden met 1750 handtekeningen.

"De democratie is meer dan een ja en een nee", vertelt Van 't Hof. "Je moet juist argumenten uit kunnen wisselen. Het referendum is een instrument om de mening te peilen, maar je moet wel goed kijken wanneer en hoe je dat inzet. Een referendum dient meer als een slotstuk van een maatschappelijke kwestie."

Handtekeningen

Daarnaast vindt de fractievoorzitter van D66 1750 handtekeningen om een referendum uit te schrijven te weinig. "Het referendum moet een hogere toetredingseis krijgen. Het aantal handtekeningen zou rond de 7500 of 10.000 moeten liggen."

Bovendien vindt Van ‘t Hof dat een referendum een relatief dure manier is om de mening van de burger te peilen. "Het organiseren van referendum kost ongeveer tussen de 200.000 en 250.000 euro per keer. Het is waardevoller om als raadslid actief mails te beantwoorden en één op één in gesprek te blijven met de burgers. Bijvoorbeeld tijdens inloopavonden, het burgerpanel en de burgerbegroting. Er zijn op dit moment al veel alternatieve mogelijkheden." Ook denkt hij dat een laagdrempelige digitale applicatie een simpele manier zou zijn om de opinie van de Bredanaar te peilen.