Fractie BOB wil dat het mogelijk wordt om in Breda middels een referendum de mening van de stad te peilen. De tweemansfractie stelt dat daarmee burgers meer betrokken worden bij de besluitvorming in gemeenteraad.

Fractievoorzitter Cees van der Horst brengt het onderwerp namens zijn partij in de raadscommissie Bestuur aan de orde.

Vooruitlopend op de discussie stuurde het college woensdagmiddag een raadsbrief waarin ook de visie op een referendum gegeven wordt.

Met een aantal voorbeelden haalt het college aan dat de Bredase burger al geregeld wordt geraadpleegd en dat de stelling dat "eens in de vier jaar stemmen om je invloed uit te oefenen wat mager is" niet op gaat. "Deze maand starten de trajecten tot een burgerbegroting in Princenhage en Prinsenbeek." 

Deze inhoudelijke reactie wekt grote ergernis bij Van der Horst. "Dat is nu helemaal niet aan de orde, dat heb ik ook niet gevraagd. Het is hetzelfde als een aangekondigde motie vooraf al beoordelen voordat hij aan de orde is geweest in de raad. Het college gaat er nu niet over."

Toegevoegde waarde

Volgens Van der Horst is het duidelijk dat een referendum toegevoegde waarde heeft. "Nu heeft men eens in de vier jaar een verkiezing, waarbij campagnes worden gevoerd op thema's die op dat moment belangrijk zijn voor de bevolking. Tussentijds gebeurt heel veel wat mogelijk voor grote groepen burgers heel belangrijk kan zijn. Met een referendum hebben Bredanaars een middel om tussentijds hun stem uit te brengen over bepaalde onderwerpen."

Of het referendum een meerderheid aan stemmen krijgt tijdens de vergadering durft Van der Horst nog niet te zeggen. "We hebben geen lobby gedaan, geen onderlinge afspraakjes gemaakt. Wij denken dat dit belangrijk is voor de stad."

PvdA en VVD hebben eerder technische vragen gesteld, deze zijn door de fractie beantwoord. Niks zou wat Van der Horst een referendumverordening in de weg moeten staan. "We hebben het laten toetsen op zaken die in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van Breda."