422 inwoners van Breda hebben een lagere uitkering uitkering gekregen na toepassing van de kostendelersnorm. Dit blijkt uit antwoorden van het college aan GroenLinks.

Per 1 juli hebben 422 personen in Breda, die al voor 1 januari 2015 een uitkering ontvingen, te maken met een verlaging van gemiddeld 180,11 euro per maand op de uitkering. Dit blijkt uit cijfers die het college in de brief noemt.

Landelijke regeling

“Uiteraard realiseren we ons dat de toepassing van de kostendelersnorm in sommige situaties onwenselijke gevolgen kan hebben." De effecten hiervan worden ook landelijk in de gaten gehouden volgens het college. Het college stelt niet bij machten te zijn dit aan te passen. "De kostendelersnorm betreft een landelijke regeling en de maatschappelijke gevolgen daarvan dienen naar onze mening dan ook landelijk te worden onderzocht."

In de beantwoording geeft het college aan dat er geen plaatselijk onderzoek gaat plaatsvinden naar de gevolgen.