Breda ziet vergunningparkeren als enige reële oplossing voor de parkeerproblemen in Belcrum en een deel van Linie. Dat is voor de gemeente Breda de conclusie uit het onderzoek dat in samenspraak met een werkgroep uit de buurt is gedaan.

De gemeente gaat in overleg met de werkgroep uit de buurt over deze gekozen oplossing. Dat moet duidelijk worden welk gebied, welke dagen en tijden en op welke manier en wanneer dit vergunningstelsel kan worden ingevoerd.

In een bericht aan de bewoners spreekt de gemeente van medio 2016. Een andere optie is teruggaan naar vrij parkeren.

Blauwe zone

Sinds de verbouwing van het station geldt in delen van de wijken een blauwe zone. Wijkbewoners  zagen deze blauwe zone als een goede oplossing en vroegen de gemeente deze manier van parkeren voort te zetten.

De gemeente geeft aan in Belcrum en Linie vast te houden aan hetzelfde beleid als in de rest van de stad. Dat wil zeggen een keuze tussen vergunningparkeren of vrij parkeren.

Minder fraudegevoelig

De gemeente is van mening dat de voordelen van vergunningparkeren groter zijn van die van een blauwe zone. Volgens de gemeente kunnen met vergunningen specifieke regelingen worden gemaakt voor bepaalde doelgroepen, kan er flexibel omgegaan worden met parkeertarieven en is het systeem minder fraudegevoelig door onder andere digitale koppeling aan kenteken.

Een ander voordeel volgens de gemeente: “De opbrengsten van onder andere parkeerboetes gaan naar de gemeente waardoor de kosten voor bewoners laag kunnen worden gehouden.”