Breda moet voor 31 maart 2016 met een duidelijk plan komen voor de bouw van betaalbare woningen de komende vier jaar. Dat heeft de raad het college opgedragen tijdens de behandeling van de begroting.   

Een motie van de PvdA werd ondersteund door SP, D66, CDA, VVD en GroenLinks. Het college moet op basis van een goede raming van de behoefte samen met corporaties, beleggers en financiers een plan maken voor de realisatie.

Van Lunteren kon zich vinden in de motie, al maakte hij in zijn reactie wel enig voorbehoud. “Als dit niet betekent dat ik tot maart op mijn handen moet gaan zitten. Want we moeten bouwen. U zegt, maak een programma en gaan dan aan de slag. Maar ik ben al aan de slag, ik zou dat graag blijven doen.”

Perspectief

Henk van der Velden (fractievoorzitter PvdA): “Natuurlijk is het belangrijk om aan de slag te gaan. Ga ervoor, meters maken. Maar we moeten wel weten wat het perspectief is.”

De PvdA constateerde in de motie dat er bij de nieuwe plannen van bouwers nauwelijks plannen zijn voor betaalbare woningen, anders dan de bestaande bouwplannen voor studentenhuisvesting.

Onorthodoxe maatregelen

Ook Bas Maes haalde in zijn beschouwing de noodzaak van acties aan, verwijzend naar de al aangekondigde onorthodoxe maatregelen van wethouder Patrick van Lunteren.

“We hebben in Breda 6.000 actieve woningzoekenden. We zijn blij met het uit de verkoop halen van de huurwoningen. Dat was dweilen met de kraan open.”  Volgens Maes is de afgesproken 1.500 woningen tot 2020 in de Alliantie met de corporaties het absolute minimum.

Huurwoningen

Tim van het Hof (D66) haalde ook de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen aan. “Vraagt om onorthodoxe maatregelen. We hebben nu een onorthodoxe woning, vraagt om meer.” Zijn devies: “Bouwen, bouwen.”

In de discussie na de reactie van de wethouder probeerde Merijn Scheifes (GroenLinks) duidelijk te krijgen wat er nu al gebouwd is.

Van Lunteren: “Daar zijn we hard mee bezig.”
Scheifes herhaalde: “Hoeveel betaalbare woningen zijn er gebouwd?”
Van Lunteren: “U vraagt naar bekende weg. We kunnen heel snel tijdelijke woningen neerzetten.”
Scheifes: “Dus voor het eind van het jaar staan de containerwoningen er?”
Van Lunteren: “Als het aan mij ligt wel.”