In een verklaring laat het Bredase college van Burgemeester en Wethouders weten mee te leven met Parijs. 

Gelijkertijd roept burgemeester Depla namens het college op verdraagzaam te blijven en niet mee te gaan in de opzet van terroristen: verdeeldheid te zaaien.

"Laten we zien dat we als Breda juist in gesprek blijven met elkaar. Dat we - hoe verschillend we ook zijn - verbindingen blijven zoeken", zegt hij.

"Ongeloof, verbijstering, afschuw. Er zijn eigenlijk geen woorden om de gebeurtenissen in Parijs te beschrijven. Een gewone vrijdagavond. Een avond waarop mensen genieten van een concert, een voetbalwedstrijd of een etentje. Dingen die het leven kleur geven. Dingen die het leven mooi maken. En dan maakt een laffe daad daar een bruut einde aan. Onschuldigen worden geraakt. Mensen verliezen hun geliefden. Families worden uiteengerukt. Breda leeft met Parijs mee", staat verder in een verklaring te lezen.

Laffe daad

Depla spreek verder van een "laffe daad", die "angst en onveiligheid" oproept. Verdeeldheid is wat de terroristen willen, laat Depla weten.

"Laten we hen dat niet gunnen. Laten we zien dat we als Breda juist in gesprek blijven met elkaar. Dat we - hoe verschillend we ook zijn - verbindingen blijven zoeken. Acceptatie, tolerantie en begrip. Laat dat ons antwoord zijn", gaat hij verder.

"Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het maakt ons een stad van en voor mensen. Laten we er samen voor zorgen dat dat zo blijft in een veilig en samenhorig Breda", aldus Depla.

Alles over de aanslagen in Parijs in ons dossier