GroenLinks Breda maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit bij verhoging van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur.

Dit blijkt uit vragen die Jetze van der Ham en Merijn Scheifes namens de fractie stellen aan het college.

Aanleiding van de vragen is de verhoging van de maximum snelheid op negentien snelwegtrajecten. Voor Breda betekent dit dat er naast de A16 ook op de A58 en A27 met 130 kilometer per uur mag worden gereden.

GroenLinks noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. "Uit verschillende milieuonderzoeken blijkt dat de verhoging van de maximum snelheid op snelwegen leidt tot een verslechtering van de leefomgeving."

De fractie vraagt daarom aan het college of zij bekend zijn met het voornemen om de maximumsnelheden te verhogen en met het mogelijke negatieve effect op de gezondheid die volgt. Ook willen de vragenstellers weten of het college ook vindt dat deze effecten zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

Doelstellingen

"Kan het college aangeven hoe de voorgenomen snelheidsverhoging zich verhoudt tot de gemeentelijke milieudoelstellingen?", verwijst de fractie naar maatregelen zoals het instellen van een milieuzone voor vrachtwagens, fietsbevordering, verschoning van het gemeentelijk wagenpark en het nemen van doorstromingsmaatregelen.

GroenLinks wil weten hoe de berekening van luchtkwaliteit heeft plaatsgevonden heeft bij de nieuwe tracés waar 130 gereden mag worden. Daarnaast vraagt de partij zich af in hoeverre deze berekeningen een juiste uitkomst geven. Ook wil de fractie weten of het college bereid is de luchtkwaliteit rond de stad extra te monitoren.

Luchtkwaliteit

Eerder dit jaar heeft de gemeente Breda op drie locaties in het centrum, samen met Aireas, luchtdozen opgehangen. Middels deze dozen wordt de luchtkwaliteit gemonitord en is deze voor iedereen direct zichtbaar. "Is de gemeente bereid om op meer locaties samen te werken met Aireas om de luchtkwaliteit dagelijks voor alle inwoners inzichtelijk te maken, met name rondom de rondwegen en snelwegen van Breda?"

Als laatste vraagt de partij of het college bereid is om samen met studenten van verschillende hogescholen te kijken of informatie van de luchtdozen van de luchtkwaliteit ook in een visuele vorm op de locatie zichtbaar gemaakt kan worden. "Zo wordt het voor Bredanaars zichtbaar hoe het op dat moment met de luchtkwaliteit gesteld is."