Breda kent geen gedupeerden van commerciële fraudebureaus. Wel wordt gewerkt met dergelijke bureaus, die eerder in het nieuws kwamen vanwege fraudepraktijken. Dit meldt het college naar aanleiding van vragen van Groenlinks Breda.

Werken op no cure-no pay basis voor de gemeente is volgens het college uit den boze. "Het is onze stellige overtuiging dat een dergelijke werkwijze onacceptabel is." De afdeling Toezicht en Handhaving maakt tijdelijk gebruik van externe inhuur wanneer er zich knelpunten voordoen.

Wel wordt er gewerkt met externe bureaus als SV Land. Dit bureau bleek, volgens een eerder artikel van het NRC, gebruik te maken van zo genoemde aanjaagpremies en no cure-no pay constructies.

De werkzaamheden worden echter vervuld met een medewerker van de gemeente en de rapportages van medewerkers worden collegiaal getoetst, meldt het college. Hierdoor is er volgens het college geen sprake van burgers die door de werkwijze gedupeerd zouden zijn.

"Wij beschouwen het als onze taak om de bijstandscontrole uit te voeren", meldt het college aan de fractie. "De uitoefening van deze bevoegdheden kan er immers, toe leiden dat diep wordt doorgedrongen in de persoonlijke levenssfeer van de bijstandsgerechtigde."