Het Bredase 'BootjeVaren' omarmt het initiatief voor de Talud B, de aanlegsteiger die vanaf september 2016 in het Valkenberg in Breda gerealiseerd zou moeten zijn. Het bootjesverhuurbedrijf pleit zelfs voor nog meer aanlegsteigers in de stad.

Thibaud van der Steen, bedrijfsleider bij BootjeVaren, is erg enthousiast over het initiatief voor de nieuwe aanlegsteiger.

“Het kan de plezier- en recreatievaart nog verder laten groeien”, zegt hij. “Hoe meer aanlegplekken, hoe beter. Zoals het plan nu is voorgesteld, kan de komst van de multifunctionele plek die hoek van het park zeker laten leven.”

Hij vindt meer aanlegsteigers in de stad een belangrijk punt. “Op het water beleef je Breda toch op een andere manier. Elk jaar zijn er 15.000 mensen op het water in Breda te vinden. De enige aanlegplek die we nu hebben is in de Haven. Dat is een gemiste kans.

Toekomst 

BootjeVaren werd door de initiatiefnemers van het plan, ontwerpster Merel van der Linden en spoorbuurtaanjager Cedric Bousché, gevraagd om in gesprek te gaan over de mogelijkheden rondom de Talud B.

“Wij vonden het leuk om hierbij betrokken te zijn. We hebben advies en tips gegeven vanuit onze ervaring op en om het water in Breda. Bousché zei eerder al dat het leuk zou zijn als er een watertaxi zou komen of dat er waterfietsen en kano’s verhuurd kunnen worden." 

Van der Steen: “Een watertaxi is super leuk als je ook op meerdere plekken kunt aanmeren. Nu kan men alleen maar in de Haven opstappen. Regelmatig vragen mensen al of ze in het Ginneken kunnen worden opgehaald, maar daar zijn nu nog geen aanlegsteigers.”

Hij denkt niet dat het aantrekkelijk is om alleen een dergelijk kort tochtje van het Valkenberg naar de Haven aan te bieden.

Seizoen

Het recreatievaarseizoen loopt van begin april tot en met eind oktober. Volgens de bedrijfsleider van BootjeVaren is het elk jaar weer gezellig druk op het water. “Wij juichen ieder initiatief toe. Dit plan zou een goede start kunnen zijn voor meer aanmeerplekken door de stad.”

Breda heeft hiervoor al budget vrijgemaakt. In het bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’ 2015-2018 heeft het college aangegeven de waterrecreatie te willen uitbreiden.

Door de Koning Willem-Alexanderbrug en passantenhaven is de pleziervaart al meer de binnenstad ingekomen. "Ondernemers en gemeente zien nog meer kansen voor het water", valt te lezen. "

Hierbij denken we aan het gebruik van de singels en de oevers. Voor voorzieningen in en langs de singels stelt de gemeente een bedrag van 500.000 euro beschikbaar.