De Bredase woningcorporaties halen per direct te koop staande sociale huurwoningen uit de verkoop. 

Dit meldt het college naar aanleiding van vragen van de SP over te koop staande sociale huurwoningen. In 2015 gaat het nog om 38 woningen die al weer verhuurd worden. Nog eens 44 te koop staande huurwoningen worden op korte termijn uit de verkoop gehaald.

Urgent woningzoekend

De 38 sociale huurwoningen zijn voor 1 november uit de verkoop gehaald. In 2016 gaat het om tachtig woningen in de sociale- en vrije sector die verkocht zouden gaan worden. "Iets wat natuurlijk volstrekt ongewenst is met dertigduizend mensen op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning, waarvan zelfs zesduizend mensen urgent woningzoekend is", meldt Bas Maes van de SP.

Het college meldt in de antwoorden aan de SP dat het afspraken heeft gemaakt over de verkoop, sloop en streefhuurbeleid van sociale huurwoningen en dat die zijn vastgelegd in de Alliantie-afspraken. "Deze afspraken gelden ook voor de Jaarschijf 2016." De afspraken houden onder meer in dat goedkope en betaalbare huizen in de sociale- en vrije sector niet verkocht mogen worden.

Druk huurmarkt

"Daarnaast wordt gestart met 'woningdelen', waardoor de druk op de sociale huurmarkt moet verdwijnen", meldt het college. Ook wordt er gesproken met ontwikkelaars over de realisatie van alternatieve en tijdelijke huisvestingsvormen, zoals containerwoningen, Heijmans-One en commercieel- en zorgvastgoed. Maar ook met overige sociaal verhuurders wordt er gesproken, zoals Vitalis, om extra inspanning te leveren voor huisvesting van specifieke doelgroepen.

De SP zegt blij te zijn dat het gevoel van urgentie ook bij andere partijen inmiddels gedeeld wordt. "Het tekort aan betaalbare woningen is niet iets van de laatste tijd, maar wordt door de extra druk op de wachtlijsten veroorzaakt door statushouders, arbeidsmigranten en ouderen die vanwege het regeringsbeleid langer thuis moeten blijven wonen wel extra zichtbaar", aldus Bas Maes.