Op basis van de tussenevaluatie van de re-integratieproeftuin heeft de gemeente besloten om de financiering voor het project te verhogen met een budget van 100.000 euro.

Dit bedrag wordt besteed aan nieuwe projectvoorstellen en eventuele verlenging van eerdere projecten.

In 2013 richtte gemeente Breda de re-integratieproeftuin op. Bedrijven en organisaties kregen de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor innovatieve projecten op het gebied van re-integratie.

De evaluatie van de periode 2013-2014 laat zien dat de projecten zorgde voor een gemiddeld iets hogere uitstroom dan de reguliere re-integratie inzet. Dit is elf procent tegenover negen procent. De projecten hebben volgens het rapport ook bijgedragen aan een grotere baankans van de kandidaten.

Met de verhoging van het budget kunnen de al ingediende voorstellen van 2015 worden afgehandeld en blijft er financiële ruimte over om nieuwe re-integratieprojecten te starten. De uitvoering van de nieuwe projecten loopt grotendeels door in 2016