De controle van ongeveer 400 woningen in de wijk Muizenberg in de Haagse Beemden in Breda vrijdag en zaterdag heeft twee hennepplantages aan het licht gebracht. Deze zijn geruimd.

Van de twee hennepkwekerijen bleek in één geval sprake van een oververhitte installatie en dus een gevaarlijke situatie.

Verder heeft Enexis op enkele locaties energiefraude vastgesteld en werd de energievoorziening op enkele plekken afgesloten om de veiligheid te kunnen garanderen.

Ook is er nog een recent geruimde kwekerij gevonden. Eén persoon werd in verband hiermee aangehouden. Daarnaast werd een droog- en knipruimte met recente plantresten en een afgebroken illegale aansluiting gevonden.

Deze actie was een samenwerking tussen de Gemeente Breda, politie, brandweer, openbaar ministerie en netbeheerder Enexis. Doel van de actie was volgens de gemeente in contact met bewoners te komen over hun veiligheid en de risico’s van brandgevaar door de aanwezigheid van hennepkwekerijen in de buurt.

Positief

Het merendeel van de bewoners reageerde positief op het verzoek om samen de buurt brandveilig te maken en te houden, stelt de gemeente.

Hij noemde de bewoners een onmisbare schakel en deed de oproep om samen te werken aan een veilige buurt. "Hierbij hoort ook het melden bij vermoeden van ongewone activiteiten in je straat. Binnenkort zijn er gesprekken met bewoners: ik hoor graag hoe deze aanpak is ervaren en welke kansen de bewoners zien."

De ongeveer 400 woningen zijn op basis van vrijwilligheid en met medewerking van de bewoner bezocht met het doel de brandveiligheid te controleren. Tweemaal is een woning binnengetreden met een bevel dat is getekend door de Officier van Justitie.

Als vervolg op de actie volgt in december een bijeenkomst voor buurtbewoners om meer uitgebreid te praten over kansen voor het verbeteren van de veiligheid. In januari 2016 is er een Veiligheidsmarkt.