Breda werkt aan alternatieve huisvesting statushouders

De gemeente Breda is op zoek naar woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om kantoorpanden geschikt te maken als woonruimte. 

Breda moet ruim 200 statushouders huisvesten in de eerste helft van 2016. "Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een woning", meldt de gemeente. Deze huisvesting is een taak van gemeenten en wordt opgelegd door het Rijk. Zij wijzen per half jaar toe hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. Voor Breda betekent dat dat er nog 97 statushouders een woning moeten krijgen voor 1 januari.

"Door asielzoekers met een verblijfsvergunning in reguliere woonruimtes te huisvesten komt hun plek in het azc vrij voor nieuwe vluchtelingen. Een goede doorstroming draagt bij aan het oplossen van de crisissituatie."

Voor deze huisvesting gelden echter wel regels. Breda praat over een versoepeling van deze regels als het gaat om woningbouw in kantoorpanden. “De gemeente gaat niet in strijd met bestaande regelgeving handelen, maar wil slim omgaan met die regelgeving om zo sneller goedkope woonruimtes voor woningzoekenden te kunnen realiseren.”

Mobiele units

De zoektocht omvat zowel bestaand vastgoed als bijvoorbeeld de eventuele bouw van mobiele units op braakliggend terrein. Breda doet daarbij ook een appèl op vastgoedeigenaren om vastgoed aan te dragen dat mogelijk voor dit doel geschikt is.

Deze kantoorpanden zijn niet alleen voor statushouders, maar ook voor de huidige inwoners die op zoek zijn naar een woning. "Op het moment dat de woonruimte beschikbaar is, heeft een gemengde samenstelling van bewoners onze voorkeur", aldus de gemeente.

Lees meer over:
Tip de redactie