De gemeente Breda blijft tijdens thuiswedstrijden van NAC gebruik maken van het stoelenarrangement en de skybox. Wel wordt er naar de juiste invulling van de skybox en de honderd stoelen gezocht.

Dat is de uitkomst van een discussie over deze kwestie tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur donderdagavond. 

'Ondoorzichtig'

Jos Koniuszek van GroenLinks kaartte het onderwerp aan omdat hij de verschillende rollen van de gemeente bij NAC vond botsen. "We zijn niet alleen eigenaar van station, we controleren ook de veiligheid van het stadion en zijn sponsor van NAC. Wij vinden dat er teveel belangen bij elkaar komen en het wordt hierdoor ondoorzichtig", zei Koniuszek tijdens de vergadering. De andere fracties deelden deze mening, maar zagen nog geen alternatieve oplossing. Ze noemden de huidige regeling tussen de BrIM en NAC pragmatisch en realistisch.

Koniuszek trok aan de bel na de verlenging van het stoelenarrangement van NV BrIM (Bredase Investeringsmaatschappij). Dit arrangement zou volgens een collegebrief van 19 maart 2014 een jaar duren, maar begin oktober kwam de mededeling dat het arrangement stilzwijgend werd verlengd.

Lening

Het gebruik van het stoelenarrangement kwam in 2003 tot stand door een lening die de NV BrIM aan NAC heeft verstrekt. Toen NAC in 2013 zijn schuldeiser BrIM niet kon afbetalen, heeft het toenmalige college gekozen voor een alternatieve regeling om faillissement van NAC af te kunnen wenden. De lening van 500.000 euro die NAC aan BrIM verschuldigd is, werd omgezet in gebruiksrecht voor de de skybox en het stoelenarrangement. "In natura geleverde diensten blijken de oplossing te zijn", is Dick Vuijck van Breda ‘97 van mening.

Afronding

De honderd stoelen worden bij de verlenging van het arrangement verdeeld over fractieleiders en collegeleden. Het stoelenarrangement moet ten goede komen aan gehele stad. Wel noemt wethouder Boaz Adank het het gebruik van honderd stoelen fors. "In veel gevallen zijn de stoelen goed gevuld, maar er ontstaat hier en daar spanning." NV BrIM is met NAC in gesprek om dit op een goede manier in te vullen. Van stoelen leeg laten staan wordt ook niemand gelukkig. De komende periode zijn BrIM en NAC bezig met de afronding van de afspraken.