De gemeente Breda gaat opnieuw kijken naar de mogelijkheid of er voor een paar uur per dag eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld in de Jan Nieuwenhuyzenstraat. 

Dit heeft de wethouder toegezegd aan Yvonne de Heer-Seveke van Trots/OPA in de commissievergaderingruimte. Deze kwestie is al eens eerder aan de orde geweest, maar er is tot op heden nog niets mee gebeurd.

Fietsvoorlichting

Wethouder Boaz Adank stelde dat het eenrichtingsverkeer voor overtredingen zou zorgen. Wel gaf hij aan dat het college in gesprek is met de omliggende scholen om tot een oplossing te komen. Daarbij sloot hij het eenrichtingsverkeer niet uit. Jeroen Bruijns (CDA) gaf aan andere oplossingen te zien. "Is het niet mogelijk om meer aandacht te geven door bijvoorbeeld fietsinstructies en -voorlichting te geven aan kinderen."

De Heer-Seveke kaartte de verkeerssituatie rond de scholen aan, omdat de partij vindt dat het ophalen en brengen van schoolkinderen een steeds groter probleem wordt. “Nu het herfst is geworden, worden steeds meer kinderen met de auto naar school gebracht.”  De fractie wil weten of het college op de hoogte is van het auto- en fietsverkeer rondom de scholen en door de gehele stad.

Adank zegde toe dit uit te zoeken en deed de toezegging de commissie schriftelijk te informeren.