VVD en PvdA vragen zich af of Breda al voldoende doet om radicalisering te herkennen en tegen te gaan.

Dit blijkt uit vragen die Daan Quaars en Henk van der Velde namens de partijen aan het college van burgemeester en wethouders stelden.

Aanleiding voor de vragen is de 'quickscan' bij 49 gemeenten in Nederland, waaruit blijkt dat bijna één op de drie gemeenten nog onvoldoende mogelijkheden heeft om radicalisering van jongeren aan te pakken.

De partijen vragen het college daarom of zij de resultaten van de Quickscan radicalisering en maatschappelijke spanningen herkent. "Is er binnen de gemeente Breda al werk gemaakt om radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen en er actie op te nemen? En hoe is dit afgestemd met de regio."

Mogelijkheden

Ook vragen zij de gemeente of Breda voldoende mogelijkheden heeft om radicalisering aan te pakken. "Kan zij de raad hierover op hoofdlijnen informeren? En welke ambities heeft het college als het gaat om integrale lokale anti-radicaliseringsbeleid?"

De gemeente moet daarbij de ambitie hebben radicalisering beter te herkennen en te bestrijden, stellen Quaars en Van der Velde. Volgens de partijen heeft Breda daarom een grote behoefte aan een goed netwerk van plaatselijke organisaties, docenten, jongerenwerkers en moskeebestuurders.