Het Rijk reserveert in elk geval 2,5 miljoen euro om geluidshinder rond het HSL-tracé bij Breda aan te pakken. Dat schrijft wethouder Paul de Beer (D66, Duurzaamheid) in een brief aan de gemeenteraad.

Het bedrag is door staatssecretaris Mansveld genoemd in een brief die zij afgelopen week aan de Tweede Kamer stuurde over de aanpak van het lawaai. Eerder was er voor aanpak van dergelijk spoorlawaai rond Breda geen geld gereserveerd.

"Met de constatering dat Breda nu wel in de lijst van maatregelen voorkomt, ben ik verheugd", aldus De Beer in de brief aan de raad.

Rond Breda hebben 61 woningen te maken met een overschrijding van 1 decibel. Met het geld wordt het glazen geluidsscherm dat er nu staat waarschijnlijk voor een deel geluidsabsorberend gemaakt. In de brief aan de commissie economie spreekt de wethouder ook over de mogelijke plaatsing van bomen langs het tracé.

Oplossing

"Ik verwacht dat komend jaar een oplossing gevonden is voor Breda", aldus de wethouder in een reactie. De Beer gaat de projectgroep nog adviseren niet alleen naar metingen te kijken bij de aanpak van het geluidsscherm.

"Maar ook naar de beleving van geluid." Hij wijst daarbij op de bestaande lijsten van postcodes van waaruit klachten kwamen over de HSL.

In een eerdere brief aan de raad gaf De Beer al aan dat de einddatum voor het maken van bezwaar waarschijnlijk wordt verlengd tot na 1 januari 2016.