Breda maakt zich zorgen over de Intercityverbinding tussen Breda en Dordrecht. Daarom heeft het Bredase college van burgemeester en wethouders een brandbrief van de gemeente Dordrecht aan staatssecretaris Mansveld mede ondertekend.  

In de brief aan Mansveld spreken de ondertekenaars hun teleurstelling uit over het schrappen van de intercityverbinding tussen Dordrecht en Breda, die met ingang van de nieuwe dienstregeling van 2017 vervalt. Vanaf december 2016 rijdt alleen de sprinter richting Dordrecht nog twee keer per uur.

Wethouder Boaz Adank stelt de Bredase gemeenteraad in een brief op de hoogte van het ondertekenen van de brandbrief. Daarin stipt hij het belang van deze verbinding voor Breda aan.

“Het behoud van een goede verbinding is belangrijk voor Breda vanwege de verbondenheid van beide steden op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en culturele voorzieningen.”

Zorgen

Ook de versterking van het spoorknooppunt van Breda speelt een grote rol bij de zorgen van Adank. “Het wegvallen van deze IC-verbinding draagt daar niet aan bij.”

Of, zoals in de brief aan Mansveld te lezen valt: “Met het schrappen van de rechtstreekse Intercityverbinding doen we een stap terug in de kabinetsambities, onder meer verankerd in de agenda stad om de connectiviteit te versterken tussen de twee snelst groeiende stedelijke regio’s in Nederland; de zuidelijke Randstad en de Brabantse stedenrij (inclusief Eindhoven).”  

Dordrecht en Breda vragen Mansveld de NS te verzoeken om de Intercity Breda-Dordrecht ten minste één keer per uur in de dienstregeling op te nemen.